.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

22, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

కు కు కూ .. కు కు కూ .. కు కు కూ కూ తొలిరాగం నేర్పిందీకు కు కూ .. కు కు కూచిత్రం - శీను వాసంతి లక్ష్మి (2004)
సంగీతం - R.P. పట్నాయక్ 
గీతరచన - కులశేఖర్ 
గానం - శీను వాసంతి లక్ష్మి

21, ఫిబ్రవరి 2014, శుక్రవారం

20, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

నీలో ఉన్నది నేనేనా నేనేనా నేనేనానీలో ఉన్నది నేనేనా.. 
చిత్రం - నిజం (2003)
సంగీతం - ఆర్.పి.పట్నాయక్
గీతరచన - కులశేఖర్
గానం - R.P.పట్నాయక్ , ఉష 

19, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

నీతోనే నే రానా .. నీలోనే నే లేనానీతోనే నే రానా ..
చిత్రం - నిన్నే ఇష్టపడ్డాను (2003)
సంగీతం - RP పట్నాయక్ 
 గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - SPB చరణ్,కౌసల్య

18, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

కుక్కు కుక్కు కుక్కు కూ కూ ఎద కోయిల పాడేనాకుక్కు కుక్కు కుక్కు కూ కూ

చిత్రం - నిన్నే ఇష్టపడ్డాను (2003)
సంగీతం - R.P. పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం -  S P. చరణ్ ,చిత్ర 

17, ఫిబ్రవరి 2014, సోమవారం

ఏమంటావే ఓ మనసా నీకెందుకే ఇంత ఆశఏమంటావే ఓ మనసా.. 
చిత్రం - నిన్నే ఇష్టపడ్డాను (2003)
సంగీతం : RP పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం : S.P.బాలు, చిత్ర

16, ఫిబ్రవరి 2014, ఆదివారం

ఎవ్వరు ఏమన్నా మారదు ఈ ప్రేమాఎవ్వరు ఏమన్నా.. 
చిత్రం - జయం (2002)
సంగీతం - ఆర్.పి. పట్నాయక్
గీతరచన - కులశేఖర్
గానం - R.P.పట్నాయక్, ఉష 

15, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

14, ఫిబ్రవరి 2014, శుక్రవారం

13, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

ప్రేమించానని చెప్పనా మనసిచ్చానని చెప్పనా
ప్రేమించానని చెప్పనా.. 
చిత్రం - ఔనన్నా కాదన్నా (2005)
సంగీతం - ఆర్.పి.పట్నాయక్
రచన - కులశేఖర్
గానం - సందీప్ , ఉష 

12, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

గుడి గంటలా నవ్వుతావేలా తెలియదూ నాకు తెలియదూగుడి గంటలా నవ్వుతావేలా

చిత్రం - ఔనన్నా కాదన్నా (2005)
సంగీతం - ఆర్.పి. పట్నాయక్
గీతరచన - కులశేఖర్
గానం - R.P.పట్నాయక్, ఉష

11, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

10, ఫిబ్రవరి 2014, సోమవారం

చెప్పవే ప్రేమా చెలిమి చిరునామాచెప్పవే ప్రేమా.. 

    


చిత్రం - మనసంతా నువ్వే (2001)
సంగీతం - RP. పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - RP.పట్నాయక్, ఉష

9, ఫిబ్రవరి 2014, ఆదివారం

చెప్పనా ప్రేమా చెలిమి చిరునామాచెప్పనా ప్రేమా చెలిమి చిరునామా 
చిత్రం - మనసంతా నువ్వే (2001)
సంగీతం - RP. పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - RP. పట్నాయక్

తూనీగా తూనీగా ఎందాకా పరిగెడతావే రావే నా వంకతూనీగా తూనీగా
ఎందాకా పరిగెడతావే రావే నావంక చిత్రం - మనసంతా నువ్వే (2001)
సంగీతం - ఆర్.పి. పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - సంజీవని, ఉష

8, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

ఇలా చూడు అరచేత వాలింది ఆకాశంఇలా చూడు అరచేత.. చిత్రం నీ స్నేహం (2002)
సంగీతం ఆర్.పి. పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - రాజేష్, ఉష

7, ఫిబ్రవరి 2014, శుక్రవారం

ఏమో అవునేమో నిజమేమో నాలో మైమరపే ఋజువేమోఏమో అవునేమో నిజమేమో
చిత్రం - నీ స్నేహం (2002)
సంగీతం - ఆర్.పి. పట్నాయక్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - రాజేష్, ఉష
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.