.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

27, మార్చి 2009, శుక్రవారం

నా సంగీత ప్రపంచానికి స్వాగతం .. ۞ విరోధి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు ۞నా సంగీత ప్రపంచానికి స్వాగతంపాటల పల్లకిలోనా చిగురాశల సవ్వడిలోనా 
 నిరంతరం వసంతమే సంగీతం 
 
చిన్నప్పడు అమ్మ పాడే పాట నుంచి.. 
ఇప్పటి మన అమ్మాయి /అబ్బాయి కోసం మనం పాడే పాటలు, 
అబ్బాయి కోసం అమ్మాయి, అమ్మాయి కోసం అబ్బాయి పాడుకునే పాటల వరకూ.. ఎన్నో పాటలు..

ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం , ప్రతీ పాటకో అనుభవం
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి 
కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి
కొన్ని నవ్విస్తాయి
మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి
కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి
కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి

రచయిత ఎవరైనా, గాయనీ గాయకులెవరైనా 
నాకు నచ్చిన పాటలను 
నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను. 
ఇందులో పాటలన్నీ నా మనసుకు నచ్చిన, ఎప్పటికీ నచ్చే పాటలే. 

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,
నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి. 

సూర్యుని ఉషస్సు తో , కోకిల గానంతో , 
చిరునవ్వుల పూదోటతో , 
ఉగాది పచ్చడితో 
కొత్త సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలుకుదాం..

۞ విరోధి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు ۞ 


14, జనవరి 2009, బుధవారం

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
సుపు వ్రాసిన గడపలతో , పచ్చ తోరణాలతో , పాడి పంటలతో ,ముంగిట ముగ్గులతో ,
జ్వాజ్వల్యమానమైన జ్యోతితో ,సకల సిరి సంపదలతో సంక్రాంతి !

సంవత్సరమంతా నింపాలి , ప్రపంచంలో కాంతి ,ప్రజల మదిలో శాంతి .

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు !
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.