.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

రేవతి
 1. స .. సరాగాలాడాలి రి .. రిధమ్ కలిపి 
 2.  ఎవ్వరిది ఈ పిలుపు ఎక్కడిది ఈ వెలుగు 
 3. చెల్లివైనా తల్లివైనా చామంతి పువ్వంటి నువ్వే
 4.  ఈనాడే ఏదో అయ్యిందీ .. ఏనాడూ నాలో
 5. ఇవ్వు ఇవ్వు ఒక్క ముద్దు
 6. అలుపన్నది ఉందా ఎగిరే అలకు
 7. ఎవరో ఒకరు... ఎపుడో అపుడు
 8. చెలీ రావా వరాలీవా
 9. మల్లెపూల చల్లగాలి మంటరేపె సందె వేళలో
 10. చిన్ని చిన్ని కోయిలలే కోరి కోరి కూసెనమ్మా
 11. వాన మేఘం మైమరపించే జీవం
 12. ఓహో మేఘమొచ్చెను ఏదో లాలి పాడెను
 13. కన్నులకు చూపందం...కవితలకు ఊహందం
 14. కన్నులకు చూపందం...కవితలకు ఊహందం
 15. నిన్న ఈ కలవరింత.. లేదులే
 16. చల్లగాలి పడక మంచె కాడ పడక  
 17.  ఈ క్షణమన్నది నిజమే అయితే ..
 18.   వచ్చింది కదా అవకాశం ఓ మంచి మాట 
 19.  నాయుడోళ్ళింటికాడ నల్లతుమ్మ చెట్టుకాడవ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.