.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

17, నవంబర్ 2016, గురువారం

16, నవంబర్ 2016, బుధవారం

నీ తొలిచూపులోనే.. ప్రేమకు పెళ్ళికి వంతెన వేసిన శుభలేఖలే చూసుకోనానీ తొలిచూపులోనే.. ప్రేమకు పెళ్ళికి 
వంతెన వేసిన శుభలేఖలే చూసుకోనాచిత్రం - నిప్పులాంటిమనిషి (1986)
సంగీతం - చక్రవర్తి
గీతరచన - వేటూరి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

15, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

14, నవంబర్ 2016, సోమవారం

శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా


కార్తీకపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు


శివ శివ శంకర హర హర శంకర  
జయ జయ శంకర దిగిరారా   


భం భం భో..భం భం భో  
భం భం భో..భం భం భో 
భం భం భో..భం భం భో  
భం భం భో..భం భం భో 

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా 
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుము  శంకరా..ఆ  
సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా 
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుము  శంకరా..ఆ

శివ శివ శంకర హర హర శంకర 
జయ జయ శంకర దిగిరారా   
ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర 
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా  

శివ శివ శంకర హర హర శంకర 
జయ జయ శంకర దిగిరారా  
ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర 
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా 

ఓం పరమేశ్వరా...పరా 
ఓం నిఖిలేశ్వరా...హరా  
ఓం జీవేశ్వరేశ్వరా..కనరారా 
ఓం మంత్రేశ్వరా...స్వరా 
ఓం యుక్తేశ్వరా...స్థిరా 
ఓం నందేశ్వరామరా రావేరా..ఆఆఆఆ  

శివ శివ శంకర హర హర శంకర 
జయ జయ శంకర దిగిరారా  
ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర 
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా 

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా 
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుము  శంకరా 
సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా 
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుము  శంకరా 

ఆకశాలింగమై ఆవహించరా,
డమ డమమని డమరుఖ ధ్వని సలిపి జడతని వదిలించరా
శ్రీ వాయులింగమై సంచరించరా
అణువణువున తన తనువున నిలచి చలనమే కలిగించరా

భస్మం చేసేయ్ అసురులను అగ్నిలింగమై లయకారా
వరదై ముంచేయ్ జలలింగమై ఘోరా
వరమై వశమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా
జగమే నడిపే పంచభూత లింగేశ్వరా కరుణించరా

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా
ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతుము  శంకరా

విశ్వేశ లింగమై కనికరించరా
విదిలిఖితమునిక బర బర చెరిపి అమృతమె కురిపించరా
రామేశ లింగమై మహిమ చూపరా
పలు శుభములు గని అభయములిడి 
హితము సతతము అందించరా
గ్రహణం నిధనం బాపరా కాళహస్తి లింగేశ్వరా
ప్రాణం నీవై ఆలింగనమ్మీరా

ఎదలో కొలువై హర హర ఆత్మలింగమై నిలబడరా
ద్యుతివై గతివై  సర్వ జీవలోకేశ్వరా రక్షించరా

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా
ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా

శివ శివ శంకర హర హర శంకర
జయ జయ శంకర దిగిరారా
ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర
ప్రళయ భయంకర దిగిరారా

సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతు శంకరా
సర్ప ప్రావిత దర్ప ప్రాభవ విప్ర ప్రేరిత పరా
దిక్పూర ప్రద కర్పూర ప్రభ అర్పింతు శంకరా


చిత్రం - ఢమరుకం (2012)
సంగీతం - దేవిశ్రీ ప్రసాద్
గీతరచన - జొన్నవిత్తుల
గానం - శంకర్‌మహాదేవన్ 

13, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

కనురెప్ప పాడిందీ కనుసైగ పాటాకనురెప్ప పాడిందీ కనుసైగ పాటా
కనుపాప నవ్వింది కనులున్న చోట చిత్రం - జయసుధ (1980)
సంగీతం - రమేశ్ నాయుడు
గీతరచన - దాసరి
గానం - KJ.ఏసుదాస్, p.సుశీల

12, నవంబర్ 2016, శనివారం

పున్నమిలాగా వచ్చిపొమ్మని జాబిల్లడిగింది
పున్నమిలాగా వచ్చిపొమ్మని జాబిల్లడిగింది 
పుష్కరమల్లే వచ్చిపొమ్మని గోదారడిగింది  

చిత్రం - జడగంటలు (1984)
సంగీతం - పుహళేంది
గీతరచన - వేటూరి
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

11, నవంబర్ 2016, శుక్రవారం

చీరలెత్తుకెళ్ళాడా చిన్ని కృష్ణుడుచీరలెత్తుకెళ్ళాడా చిన్ని కృష్ణుడు 
చిత్తమే దోచాడీ చిలిపి కృష్ణుడు చిత్రం - చిలిపి కృష్ణుడు (1978)
సంగీతం - కె.వి. మహదేవన్
గీతరచన - ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం - S.P.బాలు, P.సుశీల

10, నవంబర్ 2016, గురువారం

నిన్న చూసిన ఉదయం కాదిదినిన్న చూసిన ఉదయం కాదిది 
కొత్తగా ఉంది సరికొత్తగా ఉంది చిత్రం - చిన్నబ్బాయి (1996)
సంగీతం - ఇళయరాజా
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - S.P.బాలు, K.S.చిత్ర

9, నవంబర్ 2016, బుధవారం

అమ్మ బ్రహ్మ దేవుడో కొంప ముంచినావురోఅమ్మ బ్రహ్మ దేవుడో కొంప ముంచినావురో 
ఎంత గొప్ప సొగసురో ఏడ దాచినావురో 

చిత్రం - గోవిందా గోవిందా (1993)
సంగీతం - రాజ్-కోటి
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - S.P.బాలు, K.S.చిత్ర, మాల్గాడి శుభ

8, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

హృదయం ఎక్కడున్నది ..హృదయం ఎక్కడున్నది 
నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నదీచిత్రం - గజిని (2005)
సంగీతం - హరీస్ జయరాజ్
గీతరచన - వెన్నెలకంటి
గానం - హరీష్ రఘవేంద్ర, బాంబే జయశ్రీ

7, నవంబర్ 2016, సోమవారం

6, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

ప్రేమంటె యేమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటెప్రేమంటె యేమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటె 
ఎట్టాగ చెప్పేది మామా చిత్రం - ఆనందం (2001) 
సంగీతం - దేవిశ్రీ ప్రసాద్ 
గీతరచన - సిరివెన్నెల 
గానం - మల్లికార్జున్, సుమంగళి , దేవిశ్రీ ప్రసాద్

5, నవంబర్ 2016, శనివారం

4, నవంబర్ 2016, శుక్రవారం

అల్లాటప్పా గోంగూరమ్మో ..అల్లాటప్పా గోంగూరమ్మో 
ఎల్లాకిల్లా పట్టేయ్ నన్నో పట్టుచిత్రం - కొదమ సింహం (1990)
సంగీతం - రాజ్-కోటి
గీతరచన - వేటూరి
గానం - S.P.బాలు, K.S.చిత్ర

3, నవంబర్ 2016, గురువారం

ఘుం ఘుమాయించు కొంచెం ..ఘుం ఘుమాయించు కొంచెం లవ్ లగాయించు లంచంచిత్రం - కొదమ సింహం (1990)
సంగీతం - రాజ్-కోటి
గీతరచన - వేటూరి
గానం - మనో, K.S.చిత్ర

2, నవంబర్ 2016, బుధవారం

తలదించుకు బతుకుతావ తల ఎత్తుకు తిరగలేవ సిగ్గనేది లేదా?తలదించుకు బతుకుతావచిత్రం  - కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు (2012)
సంగీతం  - మణిశర్మ
గీతరచన  - భాస్కరభట్ల రవికుమార్
గానం  - హేమచంద్ర, కారుణ్య, శ్రీకృష్ణ, నరేంద్ర

1, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

మా తెలుగు తల్లికి -- టంగుటూరి సూర్యకుమారిమా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండమా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు
మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు

కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ
చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు

గలగలా గోదారి కదిలి పోతుంటేను
బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు

అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక

రుద్రమ్మ భుజశక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి
మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగేదాక
నీ పాటలే పాడుతాం  నీ ఆటలే ఆడుతాం

జై తెలుగు తల్లీ   జై తెలుగు తల్లీ 
 జై తెలుగు తల్లీ


చిత్రం - దీనబంధు (1942)
రచన - శ్రీ శంకరంబాడి సుందరాచార్య
సంగీతం - ఆర్.సుదర్శనం
గానం - టంగుటూరి సూర్యకుమారి

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.