.

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

30, ఆగస్టు 2020, ఆదివారం

నాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దునాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దు
ఆకతాయి ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు నాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దు
ఆకతాయి ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు

నాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దు
ఆకతాయి ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు
హత్తుకున్న ఆడ మగ మొత్తుకునే ముద్దు సద్దు
వూగుతున్న పట్టె మంచం ఊసులడు కిర్రు సద్దు
కోడి కూసే దాక ఆగేది కాదు సద్దు

నాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దు
ఆకతాయి ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు

చీర చెంగు మాటున పాల పొంగు సుడులు
అందగాడి చూపులో అంతులేని ఊహలు
ముద్దులేసే ముద్దర జారుకుంది నిద్దర
గుండె చాటు గుట్టులోన గోల చేసే వయసే

ఒళ్ళే తూలేనులే అహ కళ్ళే సోలేనులే
ఆశే పక్కేసెనే అహ సిగ్గే సిందేసెనే

నాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దు
ఆకతాయి ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు

కట్టుకున్న వాడే సిటికనేలు పట్టే
వేలు పట్టగానే వేడి సద్దు చేసే
కమ్మనైన రాతిరంత మోజు మొగ్గలేసే
కన్నెపిల్ల గాజులన్ని సందడేమో చేసే

కోకే కేకేసెనే అహ రైకె రంకేసెనే
తూలే నీ కళ్ళలో అహ స్వర్గం కనిపించెనే

నాగమణి నాగమణి సందకాడ ఏంది సద్దు
ఆకతాయి ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు
హత్తుకున్న ఆడ మగ మొత్తుకునే ముద్దు సద్దు
వూగుతున్న పట్టె మంచం ఊసులడు కిర్రు సద్దు
కోడి కూసే దాక ఆగేది కాదు సద్దు


చిత్రం - రోజా (1992)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్ 
గీతరచన - రాజశ్రీ 
గానం - S.P. బాలు, సుజాత


28, ఆగస్టు 2020, శుక్రవారం

ఆకాశం ఎంతుంటుందో నాలో వున్న ప్రేమ అంతుందేఆకాశం ఎంతుంటుందో నాలో వున్న ప్రేమ అంతుందే
ఇంకా ఎన్నో సంతోషాలే నీకే పంచాలంటుందేఆకాశం ఎంతుంటుందో నాలో వున్న ప్రేమ అంతుందే
ఇంకా ఎన్నో సంతోషాలే నీకే పంచాలంటుందే
అక్కర్లేని వంకొద్దే లోకం అంటే జంకొద్దే

ప్రేమంటేనే పాపం అన్న పుస్తకమేదే
ప్రేమిస్తేనే నేరం అన్న చట్టం లేదే
ప్రేమించాక స్నేహం అంటె మనసుకి పడదే
ముందుకు వెళ్ళే కాలం ఎపుడూ వెనకకి రాదే

హే నేస్తమని హింసించకిలా
నీ ప్రేమనని ఊహించవెలా
హే నేస్తమని హింసించకిలా
నీ ప్రేమనని ఊహించవెలా

ఆకాశం ఎంతుంటుందో నాలో వున్న ప్రేమ అంతుందే
ఇంకా ఎన్నో సంతోషాలే నీకే పంచాలంటుందే
అక్కర్లేని వంకొద్దే లోకం అంటే జంకొద్దే

ప్రేమంటేనే పాపం అన్న పుస్తకమేదే
ప్రేమిస్తేనే నేరం అన్న చట్టము లేదే

ప్రాణం చెప్పే మాటే వింటే
అన్నీ నీకే అర్థం కావా
ఇష్టం వున్నా కష్టం అంటూ
నిన్నే నువ్వు మోసం చేసుకుంటావా

ఎంతో మౌనంగా వున్న ముద్దిచ్చేవేళ
నించో దూరంగా అన్న ఆశని కాల్చేలా
ఎంతో మౌనంగా వున్న ముద్దిచ్చేవేళ
నించో దూరంగా అన్న ఆశని కాల్చేలా

ఆకాశం ఎంతుంటుందో నాలో వున్న ప్రేమ అంతుందే
ఇంకా ఎన్నో సంతోషాలే నీకే పంచాలంటుందే
అక్కర్లేని వంకొద్దే లోకం అంటే జంకొద్దే

ప్రేమంటేనే పాపం అన్న పుస్తకమేదే
ప్రేమిస్తేనే నేరం అన్న చట్టము లేదే
ప్రేమించాక స్నేహం అంటె మనసుకి పడదే
ముందుకు వెళ్ళే కాలం ఎపుడూ వెనకకు రాదే

హే నేస్తమని హింసించకిలా .. హింసించకిలా
నీ ప్రేమనని ఊహించవెలా
హే నేస్తమని హింసించకిలా .. హింసించకిలా
నీ ప్రేమనని ఊహించవెలా .. ఊహించవెలా


చిత్రం -  ఏం మాయ చేసావే (2010)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్ 
గీతరచన - అనంత శ్రీరామ్ 
గానం - నరేష్ అయ్యర్

 

26, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

కుందనపు బొమ్మకుందనపు బొమ్మ .. కుందనపు బొమ్మఆహా.. అహహ.. బొమ్మ నిను చూస్తూ
నే రెప్ప వేయడం మరిచా .. హే
అయినా హే.. ఏవో.. హే..
కలలు ఆగవే తెలుసా.. హే తెలుసా
నా చూపు నీ బానిస

నీలో.. నాలో.. లోలో
నును వెచ్చనైనది మొదలయిందమ్మా
ఓ..ఓ..కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ

కుందనపు బొమ్మ .. కుందనపు బొమ్మ
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన
కుందనపు బొమ్మ .. నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా
కుందనపు బొమ్మ .. నిన్నే మరువదు ఈ జన్మ

హో.. నీ పాదం నడిచే ఈ చోట
హో.. కాలం కలువై నవ్విందే .. అలలై పొంగిందే
నీకన్నా నాకున్న..ఆ .. వరమింకేదే.. ఏదే

వెన్నెల్లో వర్షంలా కన్నుల్లో చేరావే నువ్వే
నన్నింక.. నన్నింక నువ్వే 
నా ఆణువణువూ గెలిచావే

కుందనపు బొమ్మ .. కుందనపు బొమ్మ
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన
కుందనపు బొమ్మ .. నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా
కుందనపు బొమ్మ .. నిన్నే మరువదు ఈ జన్మ

చల్లనైన మంటలో స్నానాలే చేయించావే
ఆనందం అందించావే
నీ మాట ఏటిలో ముంచావే తేల్చావే
తీరం మాత్రం దాచావేంటే .. బొమ్మా

కుందనపు బొమ్మ .. కుందనపు బొమ్మ
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన
కుందనపు బొమ్మ .. నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా
కుందనపు బొమ్మ .. నిన్నే మరువదు ఈ జన్మ

హే.. కుందనపు బొమ్మ
నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ


చిత్రం - ఏ మాయ చేశావే (2010)
సంగీతం - A.R.రెహమాన్
గీతరచన - అనంత్ శ్రీరామ్
గానం - బెన్నీ దయాళ్,కళ్యాణి మీనన్

24, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

తొలిసారి తలుపులు తీసితొలిసారి తలుపులు తీసి
పిలిచిందీ మననే పచ్చని సీమా
తొలిసారి తలుపులు తీసి
పిలిచిందీ మననే పచ్చని సీమా
మనదే ఈ ప్రాంతం మొత్తం
తొలిజంటై పరిపాలిద్దాం రామ్మా

మంచిమూర్తం మించకముందే
వలసపోయే పిట్టల మవుతూ
ఈ వనం లో మజిలీ చేద్దాం చల్
గోరువంకల గానం విందాం
వాగువంకల వేగం చూద్దాం
కొండకోనల నేస్తం చేద్దాం చల్

నువ్వు నేనే లోకం  నవ్వులోనే స్వర్గం
ఆరారు ఋతువుల రాగం ఆనందమే
సంకురాత్రే నిత్యం  సంబరాలే సాక్ష్యం
ఏడేడు జన్మలు ఉన్నవి మనకోసమే

తొలిసారి తలుపులు తీసి
పిలిచింది మననే పచ్చని సీమా
మనదే ఈ ప్రాంతం మొత్తం
తొలిజంటై పరిపాలిద్దాం రామ్మా

ఏనాడు మన ఏకాంతం జంటను వీడదూ
మనతోట విరులకు బరువై ఎన్నడు వాడదూ
ఇటు రారే ఎవ్వరూ ఇటుగా చూసేదెవ్వరూ
ఈ భావనలో శ్రుతి మించిన స్వరఝరి 
చల్ చల్ చల్ అంటే
అయ్యయ్యో వెల్లువ ఈ వన్నెల జిలుగులలో
నవ యవ్వన లీలలో మనసెటు పయనించునో

కడలి చేరే ఏరే చెలి చిందులూ
మొలక నవ్వే ఎదకీ గిలిగింతలూ
దాహం తో దాడి చేసి మేఘాన్ని వేడి చేసి
దివి గంగై ప్రణయం రాదా రాదా
రాదా రాదా రాదా  రాగం తీసీ

తొలిసారి తలుపులు తీసి
పిలిచింది మననే పచ్చని సీమా
మనదే ఈ ప్రాంతం మొత్తం
తొలిజంటై పరిపాలిద్దాం రామ్మా 

మంచిమూర్తం మించకముందే
వలసపోయే పిట్టల మవుతూ
ఈ వనం లో మజిలీ వేద్దాం చల్
గోరువంకల గానం విందాం
వాగువంకల వేగం చూద్దాం
కొండకోనల నేస్తం చేద్దాం చల్

నువ్వు నేనే లోకం నవ్వులోనే స్వర్గం
ఆరారు ఋతువుల రాగం ఆనందమే
సంకురాత్రే నిత్యం  సంబరాలే సాక్ష్యం
ఏడేడు జన్మలు ఉన్నవి మనకోసమే

కనికట్టే కట్టీ కట్టీ ముడి వేసే చూపూ
పసిపెట్టే రహస్యమేదో నాక్కూడా చెప్పూ
ఆ చూపుల్లో మెరుపూ  కాలానికి మైమరపూ
తన కళ్ళెదుటే జత వేడుక సాగుతూ
నిలూ నిలూ నిలూ అంటే
ఆహాహ అంటూ కాలం శిలగా మారినదా
మన కథగా ఆగినదా  వింతగ అనిపించదా

ప్రణయగీతం అంటే జలపాతమే.
శిలను సైతం మీటే అనురాగమే
అడుగడుగూ పూల పొందు
హృదయం లో వలపు వాగు
ప్రతి సంధ్యా మన్నూ మిన్నుల వలపే పాడూ

తొలిసారి తలుపులు తీసి
పిలిచింది మననే పచ్చని సీమా
మనదే ఈ ప్రాంతం మొత్తం
తొలిజంటై పరిపాలిద్దాం

మంచిమూర్తం మించకముందే
వలసపోయే పిట్టల మవుతూ
ఈ వనం లో మజిలీ వేద్దాం చల్
గోరువంకల గానం విందాం 
వాగువంకల వేగం చూద్దాం
కొండకోనల నేస్తం చేద్దాం చల్


చిత్రం - ప్రేమంటే ప్రాణమిస్తా (1999)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్
గీతరచన - సిరివెన్నెల
గానం - ఉన్నికృష్ణన్, K.S. చిత్ర

22, ఆగస్టు 2020, శనివారం

హలో హల్లో ప్రేమలేఖా ఫోను చేశా రాయలేకాహలో హల్లో ప్రేమలేఖా ఫోను చేశా రాయలేకా
L O V E లవ్ టెల్ మి ఎనీ హౌహలో హల్లో ప్రేమలేఖా 
ఫోను చేశా రాయలేకా
L O V E లవ్ టెల్ మి ఎనీ హౌ

లైనేసిన లవ్.. ఎల్ బోర్డిది నౌ
చెలి ఫోనిది మారెను పోను పోను
ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా .. హయ్

హలో హల్లో ప్రేమలేఖా  ఫోను చేశా రాయలేక

అందె నాకు లేఖా చందమామ కేక 
నన్నింక కవ్వించకా
తోటలోని రోజా తోటమాలి పూజ 
వేళాయే వేధించకా 

ఈ దూరమే మధురం నీ ఫోను అధరం
సన్నాయి ముద్దుల్లో అమ్మాయి ప్రేమల్లో
అందాల వాణి విన్నాను ఈ వేళ

హలో హల్లో ప్రేమలేఖా 
 ఫోను చేశా రాయలేక
L O V E లవ్ టెల్ మి ఎనీ హౌ

లైనేసిన లవ్ ఎల్ బోర్డిది నౌ 
చెలి ఫోనిది మారెను పోను పోను 
ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా హోయ్

హలో హల్లో ప్రేమలేఖా ఫోను చేశా రాయలేక

అర్దరాత్రి దాకా నేను ఆగలేక 
కొట్టాను లవ్ గంటలే
తెల్లవారేదాకా తేనె విందు లేక 
కోరాను నీ జంటనే

రాశాను లవ్ లెటరే ఓహ్హో..ఓఓ.. అందాల అడ్రస్ కే
చిన్నారి సిగ్గుల్లో శృంగార తెలుగుల్లో
ఆకాశవాణి చెప్పిందీ శుభవార్త

హలో హల్లో ప్రేమలేఖా  
ఫోను చేశా రాయలేక
L O V E లవ్ టెల్ మి ఎనీ హౌ
లైనేసిన లవ్ ఎల్ బోర్డిది నవ్

చెలి ఫోనిది మారెను పోను పోను 
ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా
హలో హల్లో ప్రేమలేఖా  ఫోను చేశా రాయలేక


చిత్రం - గ్యాంగ్ మాస్టర్ (1994)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్
గీతరచన -  వేటూరి
గానం - S.P.బాలు, K.S.చిత్ర


20, ఆగస్టు 2020, గురువారం

సంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడిసంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడి
కొంచెం చెలిమి చేస్తే అది సొంతమౌనుగాసంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడి
కొంచెం చెలిమి చేస్తే అది సొంతమౌనుగా
సంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడి
కొంచెం చెలిమి చేస్తే అది సొంతమౌనుగా

చెయ్యి వేస్తే చెంగు జారె కుయ్యు మొర్రో

నువ్వు రెండు మూరల పానుపెయ్యరా
జగడం వచ్చిన తాకవద్దయ
రెండు మూరల పానుపెయ్యరా
జగడం వచ్చిన తాకవద్దయ

కొంచెం కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య అయ్యా
కొంచెం కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య అయ్యా యా
నన్ను కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య

ఆకు వక్క వేసినా నోరు పండదేమి
ఒక్క పంటి గాటుకే ఎర్రనౌను సామి
స్వర్గ సుఖం పొందేటి దారి చూపవేమి
 ఓ.. వీధి అరుగు మీదే దోచుకున్న వలపూ 
వడ్డీ లాగ పెరిగే నెలలు నిండా నింపు

కొంచెం కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య అయ్యా
నన్ను కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య

సంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడి
కొంచెం చెలిమి చేస్తే అది సొంతమౌనుగా
సంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడి
కొంచెం చెలిమి చేస్తే అది సొంతమౌనుగా
 చెయ్యి వేస్తే చెంగు జారె కుయ్యు మొర్రో

మేడ మిద్దెలేల చెట్టు నీడ మేలు
మెత్త దిండు కన్నా ఉత్త చాప మేలు
ముక్కెర్ల వెలుగుల్లో రేయి తెలవారు
చప్ప ముద్దు పెడితే ఒళ్ళు మండిపోదా
సాహసాలు చేస్తే చల్ల పడిపోనా

కొంచెం కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య అయ్యా
నన్ను కొంచెం కొరుక్కు తినవయ్య

సంకురాత్రి కోడి కత్తిలాంటి కోడి
కొంచెం చెలిమి చేస్తే అది సొంతమౌనుగా
చెయ్యి వేస్తే చెంగు జారె కుయ్యు మొర్రో


చిత్రం - యువ (2004)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్ 
గీతరచన - వేటూరి 
గానం - A.R. రెహమాన్ , మధుశ్రీ

18, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

వచ్చిందా మేఘం .. రానీవచ్చిందా మేఘం .. రానీ
పుట్టిందా వేడి .. పోనీ ఆలోచించు .. అవునా ..  ప్రియా
వచ్చిందా మేఘం .. రానీ
పుట్టిందా వేడి .. పోనీ
తెచ్చిందా జల్లు .. తేనీ  .. మనమేం చేస్తాం

ఆ..వచ్చిందా.. దారి.. రానీ
అదిపోయే చోటికి .. పోనీ
మలుపోస్తే మారదు .. దారి .. మనమేం చేస్తాం

విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా
విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా
విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా

మనమేం చేస్తాం ..  మనమేం చేస్తాం

రాళ్ళను కూడా పూజిస్తారు
అవి దార్లో వుంటే ఏరేస్తారు
దారప్పోగు నాజూకైనా పడక తప్పదు పీటముడి
ఆలోచిస్తే అంతా చిక్కే అర్ధం చేసుకో విషయమేదో

నీ మనసేది చెబితే అది చెయ్
సరేలే నీకు నాకు ఎవరున్నారు

విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా
విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా

వచ్చిందా మేఘం .. రానీ
పుట్టిందా వేడి .. పోనీ
తెచ్చిందా జల్లు.. తేనీ .. మనమేం చేస్తాం

వచ్చిందా .. దారి .. రానీ
అదిపోయే చోటికి .. పోనీ
మలుపోస్తే మారదు .. దారి ..  మనమేం చేస్తాం

కడలింట కలిసే నదులు ఒకటైనా పేర్లే మారు
పూవుల్లో దాచిందెవరో పులకించేటి గంధాలన్నీ
ఏ కొందరి అడుగుజాడలో నేల మీద అచ్చౌతాయి
ఈ నీడలా చీకటి పడినా ఆ జాడలు చెరిగిపోవోయి

ఎయ్ ఏయ్ ఏయ్ ఆలోచించు
ఏయ్ ఏయ్ ఏయ్ అవునా ప్రియా

వచ్చిందా మేఘం .. రానీ
పుట్టిందా వేడి .. పోనీ
తెచ్చిందా జల్లు.. తేనీ .. మనమేం చేస్తాం

వచ్చిందా .. దారి .. రానీ
అదిపోయే చోటికి .. పోనీ
మలుపోస్తే మారదు.. దారి ..  మనమేం చేస్తాం

విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా
విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా
విను విను ఈ తమాషా ఆలోచించు ఓ ప్రియా
ఓ ప్రియా ఓ ప్రియా ఓ ప్రియా ఓ ప్రియా 


చిత్రం - యువ (2004)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్
గీతరచన - వేటూరి
గానం - అద్నాన్ సమీ,సుజాత

16, ఆగస్టు 2020, ఆదివారం

నీవెవరో .. నేనెవరోనీవెవరో .. నేనెవరో
కన్నీటి పరదాల తెరచాటో

Hey goodbye priya
కళ్లలో కల్మషం ప్రాయమేలే పరవశం
స్పర్శలో మధువిషం స్పర్శలో మధువిషం
నేను కానోయ్ నా వశం

నీవెవరో .. నేనెవరో
కన్నీటి పరదాల తెరచాటో
కనుపాప తొలిచూపే పొరపాటో
నీవెవరో నేనెవరో

దొంగచూపుతో ఎద దోచుకున్నావు
సొట్టబుగ్గలో నను దాచుకున్నావు
మెత్తగా వచ్చి మనసు దోచి
నను చంపెయ్యమంటా

నీవెవరో .. నేనెవరో
కన్నీటి పరదాల తెరచాటో
కనుపాప తొలిచూపే పొరపాటో
నీవెవరో నేనెవరో

Hey goodbye priya
కళ్లలో కల్మషం ప్రాయమేలే పరవశం
స్పర్శలో మధువిషం స్పర్శలో మధువిషం
నేను కానోయ్ నా వశం

ఆకుపై చినుకులా అంటనీ  తేమలా
కలవకు ఊహలా .. కలవకు ఊహలా
బ్రతకనీ నన్నిలా

నీవెవరో .. నేనెవరో కన్నీటి పరదాల తెరచాటో
కనుపాప తొలిచూపే పొరపాటో
నీవెవరో .. నేనెవరో

అడ్డదారిలో నీ దారి కాశాను
దారి తప్పినా నే తేరి చూసాను
తొలగిపోతివంటే తంటాయే లేదు
ఇది పనిలేని పాటా 

నీవెవరో .. నేనెవరో

Hey goodbye priya  
కళ్లలో కల్మషం ప్రాయమేలే పరవశం
స్పర్శలో మధువిషం స్పర్శలో మధువిషం
నేను కానోయ్ నా వశం

నీవెవరో .. నేనెవరో
కన్నీటి పరదాల తెరచాటో
కనుపాప తొలిచూపే పొరపాటో
  నీవెవరో .. నేనెవరో


చిత్రం - యువ (2004)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్
గీతరచన - వేటూరి
గానం -శంకర్ మహదేవన్,సునీతా సారధి,లక్కీ ఆలీ కార్తీక్ 

15, ఆగస్టు 2020, శనివారం

జనగణమన .. ఓ యువ యువాజనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదేఓ యువ  యువా

జనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదే
వెలుగే బాటగా వలలే మెట్లుగా
పగలే పొడికాగా

జనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదే

ఇకపై ఇకపై విరచిద్దాం
ఓ యువ యువ ఓ యువా
విధినే మార్చే ఒక చట్టం
ఓ యువ యువ ఓ యువా

జనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదే
వెలుగంటే బాటేగా వలలన్నీ మెట్లేగా
పగలే పొడికాగా

ఆయుధమిదే అహమిక వధే
దివిటీ ఇదే చెడుగుకు చితై ఇరులే తొలగించు
ఈ నిరుపేదల ఆకలి కేకలు ముగించు బరితెగించు
అరె స్వాహాల గ్రహాల ద్రోహాల వ్యూహాలు చేధించు

కారణమున సుడిగాలి మనం
కాలికి తొడుగులు ఎందుకులే
తిరగబడే యువ శక్తి మనం
ఆయుధమెందుకు విసిరేసేయ్

ఓ యువ ఓ యువ ఓ యువ ఓ యువా
జనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదే
అదురే విడు గురితో నడు
బేధం విడు గెలువిప్పుడు లేరా పోరాడు

మలుపులా చొరబడినది వలె పరుగిడి
శ్రమించు శ్రమ ఫలించు
అరె విజయాల వీధుల్లో వీ వీర సయ్యాలు నిలిస్తే
సజ్జనులంతా ఒదిగుంటే
నక్కలు రాజ్యాలేల్తుంటే
ఎదురే తిరుగును యువ జనత
ఎదురే తిరుగును భూమాత

ఓ యువ ఓ యువ ఓ యువ ఓ యువా
ఓ యువ ఓ యువ ఓ యువా

జనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదే
వెలుగే బాటగా వలలే మెట్లుగా
పగలే పొడికాగా

జనగణమన జన మనవిన
కల నిజమయ్యే కాలం ఇదే

ఇకపై ఇకపై విరచిద్దాం
ఓ యువ యువ ఓ యువా
విధినే మార్చే ఒక చట్టం
ఓ యువ యువ ఓ యువా


చిత్రం - యువ (2004)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్
గీతరచన - వేటూరి 
గానం - A.R. రెహమాన్ , కార్తీక్


14, ఆగస్టు 2020, శుక్రవారం

ఏ దేవి వరము నీవో ..ఏ దేవి వరము నీవో చిరు నీడలేల కనులా

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే ఈ  చిన్నారి ముద్దు పెడితే
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే  ఈ  చిన్నారి ముద్దు పెడితే

ఏ దేవి వరము నీవో చిరు నీడలేల కనులా
ఏ దేవి వరము నీవో చిరు నీడలేల కనులా
ఆయువడిగినది నీ నీడే .. ఆ .. ఆ ...ఆ
ఆయువడిగినది నీ నీడే గగనం ముగియు దిశ నీవేలే
గాలి కెరటమై సోకినావే ప్రాణ వాయువే అయినావే
మదిని ఊయలూగే

ఏ దేవి వరము నీవో  చిరు నీడలేల కనులా

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే ఈ  చిన్నారి ముద్దు పెడితే

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే
నీ చిన్నారి ముద్దు పెడితే

ఎదకు సొంతములే ఎదురు మాటవు లే
కలికి వెన్నెలవే కడుపు కోతవులే
స్వాతి వానని చిన్న పిడుగని
స్వాతి వానని చిన్న పిడుగని
ప్రాణమైనది పిదప కానిది
ప్రాణమైనది పిదప కానిది
మరణ జనన వలయం నీవే

ఏ దేవి వరము నీవో  చిరు నీడలేల కనులా

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే ఈ  చిన్నారి ముద్దు పెడితే

సిరుల దీపం నీవే కరువు రూపం నీవే
సరస కావ్యం నీవే తగని వాక్యం నీవే
ఇంటి వెలుగని కంటి నీరనీ
ఇంటి వెలుగని కంటి నీరనీ
సొగసు చుక్కవో తెగిన రెక్కవో
సొగసు చుక్కవో తెగిన రెక్కవో
నేనెత్తి పెంచిన శోకంలా

ఏ దేవి వరము నీవో చిరు నీడలేల కనులా
ఏ దేవి వరము నీవో చిరు నీడలేల కనులా
ఆయువడిగినది నీ నీడే .. ఏ .. ఏ.. ఏ

ఆయువడిగినది నీ నీడే
గగనం ముగియు దిశ నీవేలే గాలి కెరటమై సోకినావే
ప్రాణ వాయువే అయినావే మదిని ఊయలూగే

ఏ దేవి వరము నీవో చిరు నీడలేల కనులా

ఎంత చక్కిల్ గిల్ గిల్
కళ్ళు జిల్ జిల్ జిల్ జిల్
చెక్కిళ్ళ ముద్దు పెడితే ఈ  చిన్నారి ముద్దు పెడితే


చిత్రం - అమృత (2002)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్ 
గీతరచన - వేటూరి
గానం - S.P.బాలు


12, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

మెరిసింది మేఘం మేఘంమెరిసింది మేఘం మేఘం 
ఉరిమింది మేఘం మేఘం

మెరిసింది మేఘం మేఘం 
ఉరిమింది మేఘం మేఘం
వర్షించే మేఘం వచ్చింది 

ముద్దిచ్చే వానంట మురిపించే వానంట 
గోర్వెచ్చ గోర్వెచ్చ వయసంత వానంట
ముద్దిచ్చే వానంట మురిపించే వానంట 
గోర్వెచ్చ గోర్వెచ్చ వయసంత వానంట

ఝల్ ఝల్  ఝల్  ఝల్  
ఝల్  ఝల్  ఝల్  ఝల్  
ఝల్ ఝల్  ఝల్  ఝల్ జల్లుల్తోనా 

మెరిసింది .. మెరిసింది మేఘం మేఘం 
ఉరిమింది మేఘం మేఘం
వర్షించే మేఘం వచ్చింది 

గిలిగిలి గిలిగిలి గా హహ్హహ్హ హా .. హహ్హహ్హ హా
గిలిగిలి గిలిగా తడి తడి  మట్టేసి 
పదండి కడదాం బొమ్మరిల్లునే 

మామిడి కొమ్మ కొమ్మకు ఓ రెమ్మా 
పట్టుకు డోలలు ఊగుదమా .. హా.. 
నాగలి పట్టుకుని సాగెను సాగుబడి 
కోడెల మెడ గంట భలె  మోగెను తాళములో 

 ఆ తీరమట్టట్టా నే చేరుదులే 
 ఆ తీరమట్టట్టా నే చేరుదులే
దూర దూర తీరమేదొ చేరుతుందో ఏమో మేఘం 

తహతహలాడే కలలే కళ్ళల్లో  దాచి 
పయనిస్తున్నా  వలచే  దారుల్లో 
అడవుల మీద నా మనసే ఉంచి 
సొంత ఊరు విడిచి పోతున్నా 

కొమ్మల ఊగినవి మామిడి పూవులవే 
ముద్దుగ పాడినవీ కసి పుట్టిన కోకిలలే 
మా ఇంటి ముగ్గమ్మా నిను వీడిపోతున్నా 
నను తోడు కోరింది మరి నాలో వున్న కన్నె ప్రాయం
 
మెరిసింది మేఘం మేఘం 
ఉరిమింది మేఘం మేఘం
వర్షించే మేఘం వచ్చింది 


చిత్రం - గురుకాంత్ (2007)
సంగీతం -  A.R. రెహమాన్ 
గీతరచన - వేటూరి 
గానం - శ్రేయాఘోషాల్ 

10, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయేనువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే 
సఖియా .. ఓ సఖియా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ తోనే జీవితమెంతైనా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ నీడై నేనిక సాగేనా

నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే
సఖియా .. ఓ సఖియా
నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే
సఖియా .. ఓ సఖియా

హో ... రుచేలేదు ఏ రాత్రి .. కాటేసే కదా కలైనా

నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే
సఖియా .. ఓ సఖియా
నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే
సఖియా .. ఓ సఖియా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ తోనే జీవితమెంతైనా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ నీడై నేనిక సాగేనా

ఏదో చాకిరీకి పోకే సవతీ ఊసు ఎత్తబోకె
నీకై వసంతాలు వెతికీ  వేసారే
బిక్కు బిక్కు బెంగపడ్డ ఆ రాతిరి
గడవదుగా ఈ ఘడియ

అబ్బ నువ్వు లేక సఖియా సఖియా
కావే కలైనా కాలాలు కాటేసే ఓ ప్రియా
నువ్వు లేక వెన్నెలంత
వేసవాయే  సఖియా .. ఓ సఖియా .. హో

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ తోనే జీవితమెంతైనా

నీవు లేక జాబిలి జాలి కోరెనే
పసిడి పచ్చ దూళి ఊరంతా చల్లెనే
నువ్వు లేక సిరులే కరిగే
నువ్వు తాక చీకటి వెలిగే జతే చేరుకో నాప్రియా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ నీడై నేనిక సాగేనా

నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే
సఖియా .. ఓ సఖియా
నువ్వు లేక వెన్నెలంత వేసవాయే
సఖియా .. ఓ సఖియా .. హో
రుచేలేదు ఏ రాత్రి .. కాటేసే కదా కలైనా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ తోనే జీవితమెంతైనా

దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దందర మస్తు మస్తు
దర దందర దం దం
నీ నీడై నేనిక సాగేనా


చిత్రం - గురుకాంత్ (2007)
సంగీతం - A.R.రెహమాన్
గీతరచన - వేటూరి
గానం - A.R.రెహమాన్ , చిన్మయి, కదిర్

8, ఆగస్టు 2020, శనివారం

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లుసిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలిసిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి పైట జారి

వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి మనసు జారి

వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి

కోకంచు మీదుండి జారేటి చుక్కల్లో
నీ వేడి నా ఈడు తాకిందిలే
ఉయ్యాల ఊగించి నాలోన ఆ వేడి
కాపాడి ఓ పాట పాడిందిలే

వాన చుక్క ఏమి తపం చేసిందని
మనసైన బంతాట ఆడిందిలే
మత్తైన కన్నెతనం చల్లారదూ
మనువైతె బంతాటె తెల్లారులూ

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి పైట జారి

వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె
 
సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి మనసు జారి

నీవంటు నేనంటు ఇక రెండు లేవంటు
మనకంటు ఒక రోజు వచ్చిందిలే
రేయంటు పగలంటు ఇకపైన లేవంటు
నీ ఈడు ఒక ఊపు ఇచ్చిందిలే

కళ్ళతోటి మంతరిస్తే కైపైనది
గుచ్చుకున్న ముల్లైన మల్లైనది
వేడి ఎక్కి పిల్ల ఒళ్ళు విల్లైనదీ
వానమ్మ ఒళ్ళోన పెళ్ళైనదీ

సిరిమల్లె మొగ్గమీద చిట్టి జల్లు
కొట్టెనమ్మ గాలి వాన గాలి
ఆ వాన మత్తులోన రెపరెపలాడి
పోయానమ్మా జారి పైట జారి

వెంటాడి పడ్డ చుక్క జల్లంటు ముద్దు చేసి
సింగారి సిగ్గు గిల్లి చీరంత ముద్ద చేసె


చిత్రం - వనిత (1994)
సంగీతం - A.R. రెహమాన్
గీతరచన - గురుచరణ్
గానం -  ఉన్నికృష్ణన్, K.S. చిత్ర

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

స్వాగతం


చిన్నప్పడు అమ్మ మనకోసం పాడే పాటల నుంచి..
ఇప్పటి మన పిల్లల కోసం మనం పాడే పాట వరకూ..
ఎన్నో పాటలు..ప్రతీ పాటకో నేపథ్యం..ప్రతీ పాటకో అనుభవం..
కొన్ని పలకరించి వెళ్ళి పోతాయి..
కొన్ని పులకరింపజేస్తాయి..
కొన్ని నిద్ర పుచ్చుతాయి..
కొన్ని మేలుకొలుపు పాడుతాయి..
మరి కొన్ని స్పందింపజేస్తాయి..
కొన్ని నవ్విస్తాయి..మరి కొన్ని ఏడుపు తెప్పిస్తాయి..
కొన్ని కోపం కూడ తెప్పిస్తాయి..కొన్ని ప్రశాంతతనిస్తాయి..
కొన్ని ఉల్లాసాన్నిస్తాయి..కొన్ని గతాన్ని తవ్వుతాయి..
కొన్ని భవిష్యత్తును కళ్ళ ముందుంచుతాయి..


రచయిత ఎవరైనా గాయనీ గాయకులెవరైనా నాకు మనసుకు నచ్చిన పాటలను నేను ఈ బ్లాగులో భద్రపరచుకోవాలి అనుకున్నాను.

ఇందులో పాటలన్నీ నాకు ఇష్టమైన పాటలు..

ఇంకా మా చెల్లి రమ్య సొంతగా వీడియో మిక్సింగ్ చేసిన పాటలు,నేను చేసిన పాటలు నా ఈ సంగీత ప్రపంచంలో కనిపించి,వినిపించి అలరిస్తాయి.

♪♥♫ గుప్పెడు గుండెను తడితే దాని చప్పుడు పేరు సంగీతం ♪♥♫
నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంగీతం...మనసుకు హాయి కలిగినా,
బాధ
అనిపించినా పాటలు నాకు మంచి తోడు.


♪♥♫ రాజి ♪♥♫

రాగాలపల్లకి

.